ảnh Khổng Tử

Vị thầy đầu tiên và ảnh hưởng suốt thời thơ ấu của Khổng Tử

Khổng Tử là triết gia và nhà giáo dục vĩ đại thời cổ đại và có tầm ảnh hưởng to lớn đến hậu thế. Mẹ...

Bài tiêu biểu